Chaiyaphruk Place, Klong Toey, Ekkamai, Sukhumvit Road, Klong Toey, 10110