Metro Park Sathorn, Thon Buri, Thonburi, Thon Buri, 10160