Prime Mansion ,Phrom Phong, Sukhumvit Rd, Wattana, 10110