Saranjai Mansion 60 SQM, Lower Sukhumvit, Wattana, 10110