Supalai Park Srinakarin, 87 SQM, Prawet , Pra Vet, 10250