Bangkok Feliz Sukhumvit, 37 SQM, Sukhumvit, Wattana, 10110