Life @ Sukhumvit, 80 SQM, Sukhumvit, Wattana, 10110