Asoke Tower, 150 SQM , Petchaburi , Wattana, 10110