The Bangkok Sukhumvit, 112 SQM, Phrom Phong, Wattana, 10110