Supalai Park Srinakarin, Srinakarin, Pra Vet, 10250