Sinsap Nakhon Village, Saphan Taksin, Bang khae, Bang Khae, 10160