Saranjai Mansion, Nana, Sukhumvit Rd, Wattana, 10110