Promsak Mansion , Phrom Phong, Phrom Phong, Klong Toey, 10110